Roboto: Redaktor/Korektor – lokalizacja gier komputerowych

Digital Dragons AcademyOgłoszenia sponsorówRoboto: Redaktor/Korektor – lokalizacja gier komputerowych

Rodzaj współpracy:
Współpraca stała, w pełnym wymiarze godzin. Docelowo stacjonarnie, w naszym biurze w Warszawie.

O nas:
Firma Roboto powstała ponad 17 lat temu w wyniku połączenia ogromnej pasji z chęcią dostarczania Klientom najlepszych tłumaczeń na rynku. Swoją pracę zawsze staramy się wykonywać jak najlepiej, a każde powierzone nam zadanie jest dla nas odrębnym wyzwaniem, któremu poświęcamy maksimum uwagi. Z takim samym zaangażowaniem i entuzjazmem podchodzimy zarówno do lokalizacji gier, tłumaczeń filmowych, jak i przekładów literackich. Bawimy się słowem, ale też cenimy jego znaczenie i nieszablonowość. Słowo klucz dla tej rekrutacji to „interpunkcja”. Nasz zespół tworzą ludzie, dla których ta praca to nie tylko zawód, ale także wspaniała przygoda.

Zakres obowiązków:

  • Pełna redakcja i korekta tekstów, głównie związanych z grami
  • Weryfikacja tekstu w języku polskim z tekstem źródłowym w języku angielskim
  • Dbanie o zapewnienie najwyższej jakości tekstów.
  • Terminowa realizacja powierzonych zadań.

Oczekujemy:

  • Doskonałej znajomości języka polskiego (zasad stylistyki, interpunkcji, słowotwórstwa, gramatyki i ortografii) oraz umiejętności sprawnego redagowania tekstów
  • Wykształcenia kierunkowego (preferowana filologia polska, lingwistyka stosowana lub kierunki pokrewne)
  • Lekkiego pióra i spostrzegawczości (prosimy o podanie słowa klucza w temacie e-maila)
  • Znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • Znajomość zagadnień związanych z E-sportem i/lub branżą gier będzie plusem

Czego można się u nas spodziewać:
Pracę w przyjaznej i nieformalnej atmosferze w naszym stale rozrastającym się zespole. Szansę na rozwój podczas realizowania projektów z największymi wydawcami gier komputerowych. Prywatną opiekę medyczną i regularne imprezy integracyjne 🙂

Jeśli ta oferta jest dla Ciebie idealna, przyślij nam CV na adres hr@roboto.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Roboto Global z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gdańskiej 41 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Roboto Global z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gdańskiej 41 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

Zgoda na przetwarzanie danych
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Roboto Global z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gdańskiej 41 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail hr@roboto.pl
Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą RODO – INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH pod poniższym linkiem: https://roboto.pl/job-information/; wpis o tytule: RODO/GDPR